ଜାଣନ୍ତୁ ସଲମାନଙ୍କୁ ଛୁରୀ ଭୁଷିଥିବା ହାଡି ମାଟର ସମ୍ପର୍କରେ!

ODISHA DAILY:ବିଶିଷ୍ଟ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଲେଖକ ସଲ୍‌ମାନ ରୁଷଦିଙ୍କୁ ବିଭିତ୍ସ ଭାବେ ଝୁରୀ ଭୁଷିଥିବା ଆମେରିକୀୟ ଯୁବକ ହାଡି ମାଟର ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା…
error: Content is protected !!