ଜାଣନ୍ତୁ ସଲମାନଙ୍କୁ ଛୁରୀ ଭୁଷିଥିବା ହାଡି ମାଟର ସମ୍ପର୍କରେ!

ODISHA DAILY:ବିଶିଷ୍ଟ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଲେଖକ ସଲ୍‌ମାନ ରୁଷଦିଙ୍କୁ ବିଭିତ୍ସ ଭାବେ ଝୁରୀ ଭୁଷିଥିବା ଆମେରିକୀୟ ଯୁବକ ହାଡି ମାଟର ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା…

ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଡାଇ

ODISHA DAILY: ଏହା ଏମିତି ଏକ କଡାଇ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ, ଏକକାଳୀନ ୨୫ ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପେଟ ଭରିପାରେ । ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ନୁହେଁ,…